Anhörig/Närstående

På Afasihuset räknar vi in många i begreppet "anhörig/närstående", så som partner, barn, vänner, arbetskamrater... Alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringen! Som anhörig/närstående till en person med afasi ställs man ibland inför stora utmaningar. I vissa fall kan ett helt nytt sätt att kommunicera med personen behöva utarbetas. Som anhörig till en person med afasi är du inte ensam. Varje år drabbas ca 12 000 personer av afasi. Här kan du läsa berättelser skrivna av anhöriga. Klicka här för att komma till berättelserna.
Du är också varmt välkommen att delta på Tisdagscafé! Se under fliken "Öppen verksamhet" för mer information.

Anhörigutbildning
Afasihuset anordnar en utbildning i att leva med afasi för personer i Örebro län. Eftersom alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringsprocessen har vi på Afasihuset valt att inkludera både anhöriga och närstående i utbildningen. Utbildningen vänder sig alltså till ALLA; familjemedlemmar, vänner, bekanta, kollegor etc., som vill vara ett stöd till personer som drabbats av afasi.
Utbildningen erbjuds en gång per år, under höstterminen, och innehåller bl.a.:

• Information om vad afasi är och vad det innebär i vardagen.
• Strategier för hur man som samtalspartner kan underlätta kommunikationen med en person med afasi.
• Möjlighet att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra.
• Besök av intressanta gäster bl.a. personer med afasi och deras anhöriga som berättar om de konsekvenser afasi kan ge i familjen och livet.
• Utbildningen är upplagd på ett sätt som möjliggör svar på egna frågor och funderingar.

Hälsa på i verksamheten!
Har du en anhörig som går i vår gruppverksamhet? Kom och hälsa på! Du har möjlighet att vara med under en hel dag (eller fm/em) och se vad vi gör i gruppverksamheten och se hur vi tränar kommunikation. Vi ser gärna att personen varit hos oss i minst 6 månader innan besöket. Är du intresserad av att komma så hör du av dig till oss på telefon eller mail, så bestämmer vi en dag som passar. Välkommen!

Tips på samtalsstrategier
Vid samtal med en person med afasi kan stöd, så som papper och penna eller bilder, vara till stor hjälp. I den här filmen berättar Anita och Gunnar om hur de hanterar kommunikationen mellan dem. Filmen innehåller också information om vad afasi är. Klicka här för att se filmen.

På den här hemsidan finns skrivna tips på vad man kan göra för att underlätta kommunikationen vid samtal med personer med afasi. På denna sida finns även två filmklipp om afasi och bemötande. Klicka här för att komma till hemsidan.

Svårt att prata i telefon?
När en person har fått afasi kan det bli svårt att ringa samtal. När man pratar i telefonen står det talade språket i fokus och det blir svårt att använda sig av till exempel kroppsspråk för att få fram sitt budskap och för att tolka vad den andre säger. Ett sätt att hantera detta på kan vara genom att använda sig av bildtelefoni. Klicka på länken för att se en informationsfilm om Maude, som använder sig av Skype. Klicka här för att se filmen.

Självständighet vid exempelvis läkarbesök och kontakt med myndigheter?
Efter en stroke är det vanligt att personen blir beroende av närmast anhörig för att "agera tolk" i olika sammanhang. Region Örebro Län erbjuder en kostnadsfri tjänst som kallas Taltjänst, som är personer som kan följa med på till exempel ett möte med Försäkringskassan. De hjälper också till med läs- och skrivstöd. Klicka här för mer information!

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé på Afasihuset. Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi, anhöriga och närstående möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00
Se vår kalender för information om eventuella ändrade öppettider.

Anhörigutbildning