Öppen verksamhet

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé.
Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi och deras anhöriga möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00

Vill du ha mer information om Tisdagscaféet skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se eller ring 019 - 12 31 13.

Studiecirklar
Afasihuset erbjuder varje termin ett antal studiecirklar med varierande teman.
Vissa av cirklarna drivs av Afasihusets personal och övriga sker i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Afasihuset har sedan många år ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Höstens cirklar 2018:

Rör dig rätt
Bli pigg och glad! Känn rörelseglädje med inspirerande och anpassade
övningar till medryckande musik.
Ledare: Birgitta Wallbom f.d. lärare i idrott och hälsa
Datum och tid: onsdagar kl. 13.00 –14.00, med start 15 augusti
Plats: Afasihuset
Hela höstterminen förutom några uppehåll, max 10 personer

Bokcirkel med högläsning
I denna cirkel läser Elisabeth ur en lättläst bok som ni tillsammans för samtal kring. Det finns möjlighet att komma med synpunkter om hur ni vill att cirkeln ska se ut.
Ledare: Elisabeth Gunnarsson
Datum och tid: tisdagar kl 15.00 –16.00, med start den 28 augusti
Plats: Afasihuset
Hela höstterminen, max 10 personer

Allsång
Tycker du om att sjunga?
Välkommen att komma och sjunga allsång på Afasihuset!
Ledare: Anita Israelsson
Datum och tid: måndagar kl 15.00 -16.00, en gång i månaden,
med start 3 september
Plats: Afasihuset
4 tillfällen

Släktforskarträffar
En gång i månaden arrangeras släktforskarträffar för de som har lång erfarenhet av släktforskning
och som vill ses vid ett par tillfällen för att utbyta erfarenheter och kunskaper.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: onsdagar kl 13.00 -14.30, en gång i månaden,
med start 12 september
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
4 tillfällen
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Kamratcirkel för anhöriga
En kamratcirkel där gruppen erbjuds introduktion av olika arbetsmaterial från SV Örebro län.
Ledare: Deltagarna hjälps åt att planera och genomföra träffarna
Datum och tid: Startar när det finns en grupp som är intresserade
Plats: Afasihuset (eller valfri plats som cirkeldeltagarna själva väljer)
Maria Östby från SV Örebro deltar vid det första tillfället och presenterar upplägget

Kreativa träffar
Under hösten planeras träffar med kreativt innehåll.
Är du intresserad av att måla och skapa med lera?
Håll utkik, mer information kommer!

För mer information om och anmälan till våra cirklar skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se eller ring 019 - 12 31 13.