Föreläsning för vårdpersonal

Afasihuset erbjuder en gång om året en halv dags föreläsning för personal inom vård och omsorg som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med afasi. Föreläsningen ska ge ökad kunskap om afasi och hjärnskada samt kunskap om vad det innebär att ha kognitiva, språkliga och kommunikativa nedsättningar. Under dagen ges tips på kommunikativa strategier samt olika arbetssätt för att främja aktivitet och delaktighet för personer med afasi. Ett annat syfte med föreläsningen är att den kan bidra till ökad förståelse och samarbete i vårdkedjan kring de som lever med afasi.

Årets föreläsning hölls
torsdag den 17 maj på City Konferenscenter i Örebro.
För mer information om nästa års föreläsning
- skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.