Anhörig/Närstående

Anhörigutbildning

Vem är anhörig/närstående?
På Afasihuset räknar vi in många i begreppet "anhörig/närstående", så som partner, barn, vänner, arbetskamrater, grannar... Alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringen!

Stöd till dig som anhörig
Varje år drabbas ca 8-10 000 personer av afasi. Du är alltså inte ensam. Du har säkert hört det förut, men det är viktigt att komma ihåg att ta hand om sig själv som anhörig. Det är lätt att glömma bort sitt eget mående när någon i ens närhet blir sjuk. Du kan vända dig till din kommuns Anhörigcentrum/Anhörigstöd för att få hjälp och stöd med detta. Länkar till anhörigstöd i din kommun finns längst ner på denna sida. Man kan vända sig dit med både små och stora problem.

INSTÄLLT! På grund av risk för smittspridning har vi valt att ställa in Anhörigforum nu i vår. Vi hoppas på att kunna ha ett tillfälle i höst i stället.

Träffa andra
Anhörigforum på Afasihuset

Afasihuset anordnar en träff varje termin som kallas Anhörigforum. Det är en plats för dig som känner någon som har afasi. Det kan vara någon du är väldigt nära, eller någon som du räknar som en bekant.
På Anhörigforum träffar du andra anhöriga som du kan ställa frågor till, dela med dig av något eller bara prata lite med. Personal på Afasihuset finns också med.
Vad som tas upp på träffarna är helt upp till er som kommer. Anhörigforum är till för er!
Vårterminen 2020:
Plats: Afasihuset, Järntorgsgatan 12 Örebro
Tid: torsdag 16 april kl. 16.00-17.30
Kostnad: gratis
Anmälan senast 15 april till afasihuset@regionorebrolan.se eller på telefonnummer 019- 12 31 13

INSTÄLLT! På grund av risk för smittspridning har vi valt att ställa in Tisdagscafé tills vidare.

Tisdagscafé
På det Tisdagscafé som föreningen anordnar på Afasihuset varje tisdag är du som anhörig/närstående varmt välkommen! Här får personer med afasi, anhöriga och närstående möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00
Kostnad: 10 kr för fika (kontant)
Drop in!

Anhörigutbildning
Afasihuset anordnar en utbildning om afasi och kommunikation för anhöriga och närstående till personer med afasi i Örebro län. Eftersom alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringsprocessen har vi på Afasihuset valt att inkludera både anhöriga och närstående i utbildningen. Utbildningen vänder sig alltså till ALLA; familjemedlemmar, vänner, bekanta, kollegor etc., som vill vara ett stöd till personer som drabbats av afasi.
Utbildningen erbjuds en gång per år, under höstterminen, och innehåller bl.a.:

• Information om vad afasi är och vad det innebär i vardagen.
• Strategier för hur man som samtalspartner kan underlätta kommunikationen med en person med afasi.
• Möjlighet att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter med varandra.
• Utbildningen är upplagd på ett sätt som möjliggör svar på egna frågor och funderingar.

Årets utbildning 2020 kommer att hållas i höst. Vi ber att få återkomma med datum.

Anmälan och förfrågningar görs till Afasihuset via
mejl: afasihuset@regionorebrolan.se
eller telefon: 019 – 12 31 13.
Kursen är kostnadsfri.
Afasihuset bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Hälsa på i verksamheten!
Har du en anhörig som går i vår gruppverksamhet? Kom och hälsa på! Du har möjlighet att vara med under en hel dag, förmiddag eller eftermiddag för att se vad vi gör i gruppverksamheten och hur vi tränar kommunikation. Vi ser gärna att personen varit hos oss i minst 6 månader innan besöket. Är du intresserad av att besöka oss hör du av dig till oss på telefon eller mail, så bestämmer vi en dag som passar. Välkommen!

Broschyr med information
I Afasiförbundets broschyr "Leva med afasi- Information till anhöriga" kan du få information om vad afasi är, tips på vad man kan tänka på i kommunikationen, hjärntrötthet, kognitiva svårigheter, personlighetsförändringar och mycket mer! Broschyren finns att ladda ner. Du hittar en länk till broschyren längst ner på den här sidan.