Föreläsning för vårdpersonal

PERSONALINRIKTAD VÅRDFÖRELÄSNING

Afasihuset erbjuder en gång om året en halv dags föreläsning för personal inom vård och omsorg som i sitt arbete kommer i kontakt med personer med afasi. Föreläsningen ska ge ökad kunskap om afasi och hjärnskada samt kunskap om vad det innebär att ha kognitiva, språkliga och kommunikativa nedsättningar.

Under dagen ges tips på kommunikativa strategier samt olika arbetssätt för att främja aktivitet och delaktighet för personer med afasi. Ett annat syfte med föreläsningen är att den kan bidra till ökad förståelse och samarbete i vårdkedjan kring de som lever med afasi.

Anmäl dig till föreläsningen via mejl afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 0760-211 718.

Ange din yrkesprofession och ev. behov av specialkost.

Förmiddagskaffe med smörgås serveras.

Externt stöd för vårdpersonal

REKOMMENDERAT LÄRANDEMATERIAL

Möta personer med afasi (PDF)

Kommunikationsråd vid afasi – Översikt
Kommunikationsråd vid afasi – Vård & Bemötande

Tips på hur du utformar en begriplig text till personer drabbade av afasi

Begripliga texter är viktigt
19 råd för att skriva begripligt (PDF)

Filmklipp på hur du utformar en begriplig text till personer drabbade av afasi

Film 1 (Youtube)
Film 2 (Youtube)
Film 3 (Youtube)
Film 4 (Youtube)