[readspeaker_listen_button readclass=bt_bb_wrapper]

Gruppverksamhet

Information om våra schemalagda aktiviteter

Afasihuset erbjuder rehabilitering i grupp för personer med afasi. För att delta i gruppverksamheten ska man ha fått diagnosen afasi. Man ska också förstå det mesta som andra säger. Gruppverksamheten vänder sig till de personer som har avslutat sin akuta rehabilitering på sjukhus.

Gruppverksamheten har plats för 12 deltagare/dag och bedrivs tre dagar i veckan. Hur många dagar i veckan man deltar är individuellt utifrån behov och hur mycket man orkar med. Deltagandet i gruppverksamheten är maximerat till två år.

Vid schemalagda aktiviteter får deltagarna träna och stimulera kommunikation och andra av hjärnans förmågor. Exempel på sådana förmågor är tala, läsa, skriva, räkna samt utföra och planera olika uppgifter. Att träna i grupp gör att deltagarna på ett bättre sätt ska kunna hantera och kompensera för sin afasi. Gruppträning uppmuntrar även till social gemenskap.

Innehållet i gruppverksamheten är utformat för att främja deltagarnas aktivitet och delaktighet i vardagen och samhället. Varje deltagare sätter i dialog med personalen upp individuella mål som följs upp regelbundet.

Vill du anmäla dig till Gruppverksamheten? Skriv ut och skicka in denna Intresseanmälan.

Vill du ha mer information om Gruppverksamheten?

Mejla: afasihuset@regionorebrolan.se
Ring0760-211 718

Schema för vår gruppverksamhet

https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/aktivitet-640x480.jpg

Afasihusets Facebookflöde

[custom-facebook-feed feed=1]