Länkar

Afasiföreningen i Örebro län driver Afasihuset. De jobbar aktivt för att förbättra tillvaron för målgruppen. Här kan du ansöka om att bli medlem, se vilka aktiviteter som anordnas och mycket mer!

Afasiförbundet arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Funkaforum. Här kan man få tips och råd om kommunikativa och kognitiva hjälpmedel. De har även en obemannad utställning med olika hjälpmedel där man kan "klämma och känna" på hjälpmedlen och se om det finns något som kan passa en!

Taltjänst, en kostnadsfri hjälp för personer med språkliga-/talsvårigheter att tolka och förtydliga i samtal med exempelvis läkare eller myndigheter, antingen i fysiska möten eller i telefonsamtal.

I den här bloggen kan du läsa om Maude som fick afasi för 20 år sedan. Idag bloggar hon om sitt liv och blandar text med härliga bilder!

Öppenvårdssektionen USÖ , en tjänst för personer i arbetsför ålder i Örebro län med förvärvad hjärnskada.

Studieförbundet Vuxenskolan , som tillsammans med Afasiföreningen erbjuder studiecirklar för personer med afasi.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft , en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Örebro läns Strokeförening

Stroke-riksförbundet

Patientforum USÖ är ett komplement till sjukvården och erbjuder guidning i vårdsystemet, information om rättigheter och hjälp att hitta aktuell och kvalitetssäkrad information.

Afasifyren Dagverksamhet för personer med afasi i Kristianstad.

Afasilinjen Folkhögskolelinje för personer med afasi. Ligger utanför Helsingborg.

Infotekets information om förvärvad hjärnskada i vuxen ålder

Region Örebro län

Vuxenhabiliteringen i Örebro