Mötesplats Afasi

Mötesplats Afasi är en av Afasiförbundets verksamheter för personer med afasi. Möjligheten att behålla och utveckla sin kommunikationsförmåga genom datorträning erbjuds nationellt. Afasiföreningar runt om i landet ansvarar för Mötesplats Afasi. Mötesplats Afasi finns på 50 platser i landet.

I Örebro län hålls datorträningen på Afasihuset. Datortränaren får med hjälp av olika individuellt anpassade datorprogram träna språkliga, kommunikativa och kognitiva förmågor. Här finns möjlighet att prova på ny teknik som rör kommunikation t.ex. alternativ telefoni.

Det är också en mötesplats för personer med afasi och deras anhöriga som skapar möjligheter till kontakter, att ingå i ett socialt sammanhang och känna samhörighet med andra som har liknande erfarenheter.

Datorträning erbjuds en timme varje vecka främst på tisdag eftermiddag i samband med Tisdagscafé.

Vill du anmäla dig till Mötesplats Afasi behöver du skicka in en Intresseanmälan. Den kan laddas ner genom att klicka här: Intresseanmälan

Vill du ha mer information om Mötesplats Afasi skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.