Om Afasihuset

Afasihuset är en verksamhet som drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.

Målgruppen för Afasihusets verksamhet är vuxna personer i Örebro län med diagnosen afasi. Personerna ska ha behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser efter avslutad akut hälso- och sjukvård och/eller behov av att återupprätta en social gemenskap.

Rehabiliteringen sker i gruppform.
Afasiföreningen i Örebro län startade år 2000 Afasihuset som ett projekt med medel från Region Örebro län och Örebro kommun. År 2003 övergick projektet till permanent verksamhet.

I verksamheten finns arbetsterapeut, hälsopedagog och logoped anställda.

För att kunna delta i Afasihusets olika aktiviteter krävs att man skickar in en intresseanmälan
Man ska ha diagnostiserad afasi. Det kostar inget att delta i gruppverksamheten eller datorträningen. Några av cirklarna i den öppna verksamheten kan kosta. Medlemskap i Afasiföreningen är ej heller ett krav, även om det kan ge andra förmåner.

Vill du bli medlem i Afasiföreningen kan du kontakta:

Afasiföreningen i Örebro län
Mellringevägen 120C
703 53 Örebro
Tel: 019 - 673 21 46