Om Afasihuset

Om Afasihuset

Afasihuset drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.

Afasiföreningen i Örebro län startade år 2000 Afasihuset som ett projekt med medel från Region Örebro län och Örebro kommun. År 2003 övergick projektet till permanent verksamhet.

Målgruppen för Afasihusets verksamhet är vuxna personer i Örebro län med diagnosen afasi. Personerna ska ha behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser efter avslutad akut hälso- och sjukvård och/eller behov av att återupprätta en social gemenskap.

Rehabiliteringen sker i gruppform. I verksamheten finns logoped, arbetsterapeut och hälsopedagog anställda. Rehabiliteringen på Afasihuset utgår ifrån en logopedisk kommunikationsmodell; SCA (Supported Conversation for Adults with Aphasia) www.aphasia.ca

För att kunna delta i Afasihusets olika aktiviteter krävs ingen remiss, men en diagnostiserad afasi. Ingen avgift tas ut för deltagande. Medlemskap i Afasiföreningen är ej heller ett krav, även om det kan ge andra förmåner.

Vill du bli medlem i Afasiföreningen kan du kontakta:

Afasiföreningen i Örebro län
Mellringevägen 120C
703 53 Örebro
Tel: 019 - 673 21 46