https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/om-afasihuset-2-640x480.jpg
[readspeaker_listen_button readclass=bt_bb_wrapper]

Kort info om oss

Om Afasihuset

Organisation

Afasihuset är en verksamhet som drivs av Afasiföreningen i Örebro län och finansieras av Region Örebro län och Örebro kommun.

Historik

Afasiföreningen i Örebro län startade år 2000 Afasihuset som ett projekt med medel från Region Örebro län och Örebro kommun. År 2003 övergick projektet till permanent verksamhet.

Målgrupp

Målgruppen för Afasihusets verksamhet är vuxna personer i Örebro län med diagnosen afasi. Personerna ska ha behov av fortsatta rehabiliteringsinsatser efter avslutad akut hälso- och sjukvård och/eller behov av att återupprätta en social gemenskap.

Professioner

I verksamheten finns arbetsterapeut, hälsopedagog och logoped anställda.

Intresseanmälan

Skicka in en intresseanmälan

För att kunna delta i Afasihusets olika aktiviteter krävs att man skickar in en intresseanmälan. Man ska ha diagnostiserad afasi. Läs mer om Afasihuset i vår PDF.

Det kostar inget att delta i gruppverksamheten eller datorträningen. Några av cirklarna i den öppna verksamheten kan kosta. Medlemskap i Afasiföreningen är inget krav, även om det kan ge andra förmåner.

Vill du veta mer om afasi kan du läsa mer på AfasiÖrebro.se.

Vill du bli medlem i Afasiföreningen kan du kontakta:

Afasiföreningen i Örebro län

https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/om-afasihuset-640x480.jpg
https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/08/tidning-640x480.jpg

Publiceringar

Läs våra tidningsurklipp

Afasihuset i Örebro

Vi Berikar AfasiSverige