[readspeaker_listen_button readclass=bt_bb_wrapper]

ANHÖRIG & NÄRSTÅENDEVem är anhörig/närstående?

På Afasihuset räknar vi in många i begreppet "anhörig/närstående", såsom partner, barn, vänner, arbetskamrater, grannar... Alla i personens omgivning är viktiga i rehabiliteringen!

Stöd till dig som anhörig

Varje år drabbas ca 7 000 – 10 000 personer av afasi. Du är alltså inte ensam. Du har säkert hört det förut, men det är viktigt att komma ihåg att ta hand om dig själv som anhörig. Det är lätt att glömma bort sitt eget mående när någon i ens närhet blir sjuk.

Du kan vända dig till din kommuns  Anhörigcentrum / Anhörigstöd för att få hjälp och stöd med detta. Länkar till Anhörigstöd i din kommun finns längst ner på denna sida. Man kan vända sig dit med både små och stora problem.

Träffa andra genom vårt Anhörigforum

Afasihuset anordnar en träff varje termin som kallas Anhörigforum. Det är en plats för dig som känner någon som har afasi. Det kan vara någon du är väldigt nära, eller någon som du räknar som en bekant.

På Anhörigforum träffar du andra anhöriga som du kan ställa frågor till, dela med dig av något eller bara prata lite med. Personal på Afasihuset finns också med. Vad som tas upp på träffarna är helt upp till er som kommer. Anhörigforum är till för er!

Anhörigutbildning

Afasihuset anordnar en utbildning om afasi och kommunikation för anhöriga och
närstående till personer med afasi i Örebro län. Eftersom alla i personens omgivning
är viktiga i rehabiliteringsprocessen har vi på Afasihuset valt att inkludera både
anhöriga och närstående i utbildningen.

Utbildningen vänder sig alltså till ALLA – familjemedlemmar, vänner, bekanta, kollegor etc. – som vill vara ett stöd till personer som drabbats av afasi. Utbildningen erbjuds en gång per år, under höstterminen, och innehåller bland annat:

  • Information om vad afasi är och vad det innebär i vardagen;
  • Strategier för hur man som samtalspartner kan underlätta kommunikationen med en
    person med afasi;
  • Möjlighet att få träffa andra i samma situation och utbyta erfarenheter med
    varandra;
  • Utbildningen är upplagd på ett sätt som möjliggör svar på egna frågor och
    funderingar.

Aktuella utbildningar och andra aktiviteter som sker i Afasihusets regi kan du hitta i vårt Facebook-flöde på Gruppverksamhetssidan. Det går också bra att kontakta oss.

https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/anhorig2-720x1080.jpg
https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/anhorig3-360x540.jpg

Hälsa på i verksamheten

Har du en anhörig som går i vår gruppverksamhet? Kom och hälsa på! Du har möjlighet att vara med under en hel dag, förmiddag eller eftermiddag för att se vad vi gör i gruppverksamheten och hur vi tränar kommunikation. Vi ser gärna att personen varit hos oss i minst 6 månader innan besöket.

Är du intresserad av att besöka oss hör du av dig till oss på telefon eller mail, så bestämmer vi en dag som passar.

Välkommen!

Afasiförbundets information till anhöriga

Afasiförbundets hemsida kan du som anhörig eller närstående hitta mer information som du kan vara hjälpt av. De har även sammanställt information till dig som är anhörig Leva med afasi”.

Fördjupad information

På vår sida om Filmtips samt Länksida under Om Afasihuset eller på vår sida för Vårdpersonal kan du som är anhörig eller närstående få fördjupad kunskap.

Anhörigstöd i din kommun

Klicka på respektive kommun och länk nedan för att få information om anhörigstöd i just din kommun.
Örebro kommun
Askersunds kommun
Degerfors kommun
Hallsbergs kommun
Hällefors kommun
Karlskoga kommun
Kumla kommun
Laxå kommun
Lekebergs kommun
Lindesbergs kommun
Ljusnarsbergs kommun
Nora kommun