Öppen verksamhet

INSTÄLLT! På grund av risk för smittspridning har vi valt att ställa in alla aktiviteter i den öppna verksamheten tills vidare.

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé.
Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi och deras anhöriga möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00

Vill du ha mer information om Tisdagscaféet skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.

Studiecirklar
Afasihuset erbjuder varje termin ett antal studiecirklar med varierande teman.
Vissa av cirklarna drivs av Afasihusets personal och övriga sker i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Afasihuset har sedan många år ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vårens cirklar 2020:

Rör dig rätt
Bli pigg och glad! Känn rörelseglädje med inspirerande och anpassade
övningar till medryckande musik.
Ledare: Birgitta Wallbom f.d. lärare i idrott och hälsa
Datum och tid: onsdagar kl. 13.00 –14.00,
Plats: Afasihuset
Hela vårterminen förutom några uppehåll, max 10 personer

Bokcirkel med högläsning
I denna cirkel läser Elisabeth ur en lättläst bok som ni tillsammans för samtal kring. Det finns möjlighet att komma med synpunkter om hur ni vill att cirkeln ska se ut.
Ledare: Elisabeth Gunnarsson
Datum och tid: tisdagar kl 15.00 –16.00,
Plats: Afasihuset
Hela vårterminen, max 10 personer

Släktforskning för nybörjare och rutinerade
Är du nyfiken på släktforskning och vill lära dig hur du kommer igång med din forskning?
Nu starar en dig som har afasi, oavsett om du är helt ny eller har släktforskat tidigare.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: Onsdagar kl 13.00 -14.30,
med start 5 mars
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
6 tillfällen
Kostnad:
Medlem i Afasiföreningen: gratis
Icke-medlem: 500 kr
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Promenadgrupp
Njut av den friska luften och gå en gemensam promenad.
Ingen ledare: Deltagarna bestämmer sträcka och takt
Datum och tid: Onsdagar kl 13.00 -14.00
Plats: Start från Afasihuset
Intresserad? Kontakta Afasihuset 019-12 31 13

För mer information och anmälan till våra cirklar skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.