Öppen verksamhet

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé.
Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi och deras anhöriga möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00

Vill du ha mer information om Tisdagscaféet skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se eller ring 019 - 12 31 13.

Studiecirklar
Afasihuset erbjuder varje termin ett antal studiecirklar med varierande teman.
Vissa av cirklarna drivs av Afasihusets personal och övriga sker i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Afasihuset har sedan många år ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Vårens cirklar 2019:

Rör dig rätt
Bli pigg och glad! Känn rörelseglädje med inspirerande och anpassade
övningar till medryckande musik.
Ledare: Birgitta Wallbom f.d. lärare i idrott och hälsa
Datum och tid: onsdagar kl. 13.00 –14.00,
med start 30 januari
Plats: Afasihuset
Hela vårterminen förutom några uppehåll, max 10 personer

Bokcirkel med högläsning
I denna cirkel läser Elisabeth ur en lättläst bok som ni tillsammans för samtal kring. Det finns möjlighet att komma med synpunkter om hur ni vill att cirkeln ska se ut.
Ledare: Elisabeth Gunnarsson
Datum och tid: tisdagar kl 15.00 –16.00,
med start den 22 januari
Plats: Afasihuset
Hela vårterminen, max 10 personer

Allsång
Tycker du om att sjunga?
Välkommen att komma och sjunga allsång på Afasihuset!
Datum och tid: måndagar kl 15.00 -16.00,
första måndagen varje månad, med start 4 februari
Plats: Afasihuset
5 tillfällen

Släktforskning fortsättning
Släktforskning för dej som har lång erfarenhet av släktforskning och arbetar självständigt hemma.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: Torsdagar kl 13.00 -14.30,
med start 28 mars
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
5 tillfällen
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Kamratcirkel för anhöriga
En kamratcirkel där gruppen erbjuds introduktion av olika arbetsmaterial från SV Örebro län.
Ledare: Deltagarna hjälps åt att planera och genomföra träffarna
Datum och tid: Startar när det finns en grupp som är intresserade
Plats: Afasihuset (eller valfri plats som cirkeldeltagarna själva väljer)
Maria Östby från SV Örebro deltar vid det första tillfället och presenterar upplägget

BankID och Swish - öppet tillfälle
Nu arrangeras ett öppet och kostnadsfritt tillfälle där du får veta mer om BankID och Swish.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: 31 januari kl 14.00 -15.00
Plats: Studieförbundet vuxenskolan, Fabriksgatan 8
1 tillfälle
Anmäl dig senast 25 januari
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

För mer information om och anmälan till våra cirklar skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se eller ring 019 - 12 31 13.