Öppen verksamhet

Tisdagscafé
Afasihusets deltagare erbjuder tillsammans med Afasiföreningen i Örebro län tisdagscafé.
Hit är alla välkomna! Här får personer med afasi och deras anhöriga möjlighet till social gemenskap. Man får träffa andra i liknande situation, utbyta erfarenheter och knyta nya kontakter.

Öppettider: Tisdagar kl. 13.30-15.00

Vill du ha mer information om Tisdagscaféet skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.

Studiecirklar
Afasihuset erbjuder varje termin ett antal studiecirklar med varierande teman.
Vissa av cirklarna drivs av Afasihusets personal och övriga sker i Studieförbundet Vuxenskolans regi. Afasihuset har sedan många år ett nära samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Höstens cirklar 2019:

NYHETER!

Målarträffar
Kom och testa att måla och skapa under ledning av upphovskvinnan till Rakel Rask.
Ledare: Annie Sambrink
Datum och tid: 25 september och 2 oktober
kl 12.45 -14.00
Plats: Afasihuset
2 tillfällen
Kostnad: Du som deltar betalar för materialet, 100/tillfälle
OBS! Begränsat antal platser, anmälan senast
17 september till Afasihuset 019-12 31 13

Yogaträffar
Kom och testa på yoga.
Ledare: Ellenor Allanson
Datum och tid: 4 december och 11 december
kl 13.00 -14.00
Plats: Afasihuset
2 tillfällen
OBS! Begränsat antal platser, anmälan senast
25 november till Afasihuset 019-12 31 13

"Gamla godingar"

Rör dig rätt
Bli pigg och glad! Känn rörelseglädje med inspirerande och anpassade
övningar till medryckande musik.
Ledare: Birgitta Wallbom f.d. lärare i idrott och hälsa
Datum och tid: onsdagar kl. 13.00 –14.00,
med start 21 augusti
Plats: Afasihuset
Hela höstterminen förutom några uppehåll, max 10 personer

Bokcirkel med högläsning
I denna cirkel läser Elisabeth ur en lättläst bok som ni tillsammans för samtal kring. Det finns möjlighet att komma med synpunkter om hur ni vill att cirkeln ska se ut.
Ledare: Elisabeth Gunnarsson
Datum och tid: tisdagar kl 15.00 –16.00,
med start den 3 september
Plats: Afasihuset
Hela höstterminen, max 10 personer

Släktforskning för nybörjare
Är du nyfiken på släktforskning och vill lära dig hur du kommer igång med din forskning?
Nu starar en grundkurs för dig som har afasi.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: Torsdagar kl 13.00 -14.30,
med start 12 september
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
6 tillfällen
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Släktforskning fortsättning
Släktforskning för dej som har lång erfarenhet av släktforskning och arbetar självständigt hemma.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: Torsdagar kl 13.00 -14.30,
med start 24 oktober
Plats: Studieförbundet Vuxenskolan, Fabriksgatan 8
5 tillfällen
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Kamratcirkel för anhöriga
En kamratcirkel där gruppen erbjuds introduktion av olika arbetsmaterial från SV Örebro län.
Ledare: Deltagarna hjälps åt att planera och genomföra träffarna
Datum och tid: Startar när det finns en grupp som är intresserade
Plats: Afasihuset (eller valfri plats som cirkeldeltagarna själva väljer)
Maria Östby från SV Örebro deltar vid det första tillfället och presenterar upplägget

BankID och Swish - öppet tillfälle
Nu arrangeras ett öppet och kostnadsfritt tillfälle där du får veta mer om BankID och Swish.
Ledare: Gudrun Hoffmeister
Datum och tid: 14 oktober kl 14.00 -15.00
Plats: Studieförbundet vuxenskolan, Fabriksgatan 8
1 tillfälle
Anmäl dig senast 7 oktober
OBS!! För information och anmälan kontakta SV Örebro län, 019-611 94 80

Promenadgrupp
Njut av höstens friska luft, gå en gemensam promenad.
Ingen ledare: Deltagarna bestämmer sträcka och takt
Datum och tid: Onsdagar kl 13.00 -14.00
med start 21 augusti
Plats: Start från Afasihuset
Intresserad? Kontakta Afasihuset 019-12 31 13

För mer information och anmälan till våra cirklar skicka ett mejl till afasihuset@regionorebrolan.se
eller ring 019 - 12 31 13.