Vad är Afasi?

Afasi är när man har fått svårt att använda sitt språk efter en förvärvad hjärnskada. Hjärnskadan kan vara en stroke, en tumör, syrebrist, ett slag mot huvudet eller annat.

En person med afasi kan ha svårt att:
- prata
- läsa
- skriva
- förstå och hänga med när andra pratar
- tolka siffror och räkna

Afasi ser olika ut från person till person. En del kan ha stora problem med sin språkanvändning, medan andra har lättare.
Varje år får mellan 8 000 till 10 000 personer afasi. Av dessa är cirka 35 procent i yrkesverksam ålder.

En del personer som har fått afasi kan bli återställda, men för de flesta finns svårigheterna kvar under en lång tid och blir något man får lära sig att leva med. Det är relativt vanligt att personer som får tillbaka stora delar av talet fortfarande kan ha svårt att läsa, skriva och/eller räkna.

Källa: Afasiförbundets webb www.afasi.se

En person som har fått afasi kan också få andra symptom av hjärnskadan.
Klicka på länkarna nedan för att få information om funktionsnedsättningar och symptom som kan förekomma tillsammans med afasi:

Hjärntrötthet
Depression
Sväljsvårigheter
Synfältsbortfall
Kognitiva svårigheter
Initiativförmåga
Svårt med viljemässiga rörelser
Fysiska svårigheter