[readspeaker_listen_button readclass=bt_bb_wrapper]

Afasihusets Länksida

Här har vi listat relevanta länkar som vi kan rekommendera dig att besöka.
https://afasihuset.se/wp-content/uploads/2022/06/hander-720x1080.jpg

Länktips

Afasiföreningen

Afasiföreningen i Örebro län driver Afasihuset. De jobbar aktivt för att förbättra tillvaron för målgruppen. Här kan du ansöka om att bli medlem, se vilka aktiviteter som anordnas och mycket mer!

Afasiförbundet

Afasiförbundet arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi eller språkstörning och deras anhöriga.

Funkaforum

Funkaforum, här kan man få tips och råd om kommunikativa och kognitiva hjälpmedel. De har även en obemannad utställning med olika hjälpmedel där man kan ”klämma och känna” på hjälpmedlen och se om det finns något som kan passa en!

Taltjänst

Taltjänst, är en kostnadsfri hjälp för personer med språkliga-/talsvårigheter att tolka och förtydliga i samtal med exempelvis läkare eller myndigheter, antingen i fysiska möten eller i telefonsamtal.

Information om taltjänst

Öppenvårdssektionen

Öppenvårdssektionen USÖ, är en tjänst för personer i arbetsför ålder i Örebro län med förvärvad hjärnskada.

Studieförbundet Vuxenskolan

Studieförbundet Vuxenskolan erbjuder tillsammans med Afasiföreningen studiecirklar för personer med afasi.

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft

Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft är en intresseorganisation för människor med förvärvad hjärnskada och deras närstående.

Örebro läns Strokeförening
Stroke-riksförbundet

Stroke-riksförbundet är en ideell, partipolitiskt obunden intresseorganisation för dig som har fått stroke, du som är anhörig och andra intresserade. Vi arbetar tillsammans med våra drygt 80 föreningar med medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan.

Afasilinjen

Afasilinjen är en folkhögskolelinje för personer med afasi. Den ligger utanför Helsingborg.

Region Örebro län
Vuxenhabiliteringen i Örebro

Vuxenhabiliteringen i Örebro finns för dig som är vuxen och har bestående funktionsnedsättning. Hos oss kan du få habilitering och rehabilitering utifrån dina behov.

Hjärna Tillsammans

Hjärna Tillsammans är ett nätverk av aktörer som samverkar mot ett gemensamt mål. Att stärka stödet och rehabiliteringen för personer med förvärvad hjärnskada.